این ویژه نامه به دلیل عدم حضور استاد محمد علی‌ طاهری دارای تأیدیهٔ نهایی از سوی ایشان نمی‌باشد و توسط گروه دو امتیازی گردآوری گردیده است.

عنوان: مروری بر دوره مقدماتی سایمنتولوژی
(ذهن-روانشناسی کل نگر)

موضوع: شناخت کیفی ابعاد وجودی انسان و اکوسیستم

بررسی و درمان آسیب های ذهن و روان

لینک دانلود ویژه نامه

psymentology