این ویژه نامه به دلیل عدم حضور استاد محمد علی‌ طاهری دارای تأیدیهٔ نهایی از سوی ایشان نمی‌باشد و توسط گروه دو امتیازی گردآوری گردیده است.

ویژه نامۀ تخصصی مهندسی نرم افزاری مولکول

عنوان: شعور زمینه (مولکولی) ۲
موضوع: بررسی خواص و رفتار آلیاژ آلومنیوم ۵۳۵ تحت میدانهای شعوری
بانضمام گزارش پتنت (ثبت اختراع)
نوبت چاپ: آبان ۱۳۹۳
(File Size:8.01 MB)
mohandesi-narmafzari-molecule2