=================================================

پایان نامه ها

=================================================

شماره ۱

تحولات فردی و زندگی زنان در جنبش معنوی ایرانی (عرفان کیهانی)

UK, University of York, Tina eftekhar Khansari

http://etheses.whiterose.ac.uk/id/eprint/4552

دانلود پی دی اف

===========================

شماره ۲

مطالعه طب فرادرمانی بر روی آسم

سال (۲۰۰۹)

IRAN,University of Shahed (Registration number P38977/), Soroosh Azemikhah

=================================================