این کتاب به دلیل عدم حضور استاد محمد علی‌ طاهری دارای تأیدیهٔ نهایی از سوی ایشان نمی‌باشد و توسط گروه تحقیقات روان پزشکی و روان شناسی سایمنتولوژی گردآوری گردیده است.

لینک دانلود سایمنتولوژی (جلد اول)

(File Size:48.2 MB)

psymentology-j1