این کتاب به دلیل عدم حضور استاد محمد علی‌ طاهری دارای تأیدیهٔ نهایی از سوی ایشان نمی‌باشد و توسط گروه دو امتیازی گردآوری گردیده است.

لینک دانلود چاپ قبلی

لینک دانلود چاپ پنجم (جدید)

Mojudate-gheir-organik-edit-5