ویژه نامه آشنایی با محمد علی طاهری
رزومه ای از استاد محمدعلی طاهری
بنیانگذار طب های مکمل ایرانی
فرادرمانی و سایمنتولوژی
لطفا این ویژه نامه را به منظور معرفی بیشتر استاد طاهری، در حد توان خود، در سطح وسیع توزیع نمایید.
mohammad-ali-taheri