این کتاب به دلیل عدم حضور استاد محمد علی‌ طاهری دارای تأیدیهٔ نهایی از سوی ایشان نمی‌باشد و توسط گروه دو امتیازی گردآوری گردیده است.

مقدمه کتاب

در سال ۱۳۸۸ استاد محمدعلی طاهری، بنیانگذار طبهای مکمل ایرانی فرادرمانی و سایمنتولوژی، به دعوت دانشکدۀ مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران در یک کارگاه آموزشی مباحث تاز ه ای را با عنوان مدیریت کل نگر ارائه کردند که در این مجموعه گردآوری شده است .

فیلم این کارگاه آموزشی کمابیش در اختیار همگان قرار دارد اما متن حاضر به منظور بهره برداری آسان تر تقدیم علاقه مندان میشود. بدیهی است در پیاده سازی و تبدیل جمله های محاوره ای به متن مکتوب، همواره تغیراتی اعمال می شود، گرچه این تغییرات انتقال مفاهیم را آسان تر کرده است ممکن است لحن کلام را از آهنگ اثربخش و مطبوع کلام ایشان کمی دور سازد .

از آنجا که برخی از مطالب این مجموعه فقط در همین جلسات توسط ایشان مطرح شده است، مقصود از ثبت و انتشار این مجموعه، حفظ مالکیت معنوی نظریه ها و بیانات ایشان است .

لینک دانلود

modiriat