*خواهشمندیم فقط همراهان عزیزی که دوره مربیگری را گذرانده اند از جزوه دوره مربیگری استفاده فرمایند*

این جزوه پیاده شده از روی سی دی ارائه شده از طرف موسسه می باشد و جهت استفاده مربیان عزیز مجموعه عرفان حلقه ارائه می گردد.

لینک دانلود