دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، سومین کنگره بین المللی مراقبت های حمایتی و تسکینی در سرطان را در دی ماه ۱۳۸۹ در حالی برگزار کرد که انجمن سرطان ایران و حدود بیست انجمن علمی، مرکز تحقیقاتی، سازمان مردمی و بنیاد بیماری های خاص آخرین دستاوردهای خود را در زمینه مراقبت های تسکینی و حمایتی از بیماران سرطانی ارائه دادند. گروه تحقیقات پزشکی دو روش طب مکمل ایرانی “فرادرمانی” و “سایمنتولوژی” نیز با ارائه مقاله ای تحت عنوان “گزارش بهبود علایم انواع بیماران سرطانی با فرادرمانی” در این همایش حضور یافت.

همایشی با دستاوردهای مطلوب

دکتر علی مطلق، دبیر علمی سومین کنگره بین المللی مراقبت های حمایتی و تسکینی در سرطان در حاشیه این کنگره با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: مهمترین هدف این کنگره متقاعد کردن تصمیم گیران این حوزه برای جدی گرفتن مراقبت های حمایتی و تسکینی از بیماران سرطانی است که تا کنون با موفقیت هایی همراه بوده است. وی یکی دیگر از اهداف این کنگره را جلب نظر متخصصان امر به ضرورت مراقبت های حمایتی و تسکینی دانست.

دکتر مطلق مقالات ارائه شده به کنگره را به لحاظ کمی و کیفی از رشد مناسبی برخوردار دانست و گفت: میزان مقالاتی که به همایش ارسال شد نسبت به سال قبل از رشد دو برابری برخوردار بوده است.

وی برنامه کنترل سرطان را در هر کشوری دارای ابعادی گسترده که از پیشگیری آغاز شده و تا مرحله درمان ادامه پیدا می کند دانست و افزود: توجه به مراقبت های تسکینی و حمایتی از موضوعات مهم در بیماران سرطانی است یعنی حمایتهای غیر پزشکی، معنوی و روانی که به بیمار و خانواده کمک می کند تا راحت تر با این بیماری روبه رو شوند.

وی با اشاره به این که مخاطبان این همایش روان شناسان، روانپزشکان، پرستاران، متخصصان طب تسکینی، رادیو تراپیست ها، هماتولوژیست ها و متخصصین تغذیه هستند، تصریح کرد: سومین کنگره بین المللی مراقبت های حمایتی و پزشکی با حضور متخصصان داخلی و میهمانان متخصص از کشورهای استرالیا ،ایتالیا و مالزی برگزار شد.

دکتر مطلق در همین خصوص افزود: از آنجا که خانواده بیمار و مردم به نوعی در مراقبتهای تسکینی از بیمار نقش دارند کارگاههایی برای آشنایی مردم در طول همایش برگزار شده است. از سوی دیگر تلاش شده تا با تعامل با سازمان های مردمی که به نحوی با بیماران سرطانی سروکار دارند زمینه مراقبت های جامع تر را از این بیماران فراهم سازیم.

وی با اشاره به این که کمبودهایی برای مراقبت از بیماران سرطانی وجود دارد، ادامه داد: فرسودگی شغلی گروههایی که از بیماران سرطانی مراقبت می کنند، همچنین عوامل اجتماعی مؤثر در بروز سرطان و میزان دسترسی بیماران به امکانات از جمله این موارد است که در دو پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تحقیقات نشان داد متخصصان پزشکی، پرستاران و روانشناسان باید توجه بیشتری در این حوزه ها نشان دهند.

وی کمبود نیروی متخصص در سه حوزه پرستاری سرطان ،تغذیه سرطان و بحث های معنوی و حمایتی از بیماران سرطانی را از دیگر مسائل پیش رو دانست که باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

حضور طب های مکمل ایرانی فرادرمانی و سایمنتولوژی در نمایشگاه

در نمایشگاهی که در حاشیه سومین کنگره بین المللی مراقبت های حمایتی و تسکینی در سرطان با حضور بنیادها و مراکز دارویی و درمانی برگزار شد، طب مکمل ایرانی از جایگاه مناسبی برخوردار بود و استقبال قابل توجهی را از سوی بازید کنندگان به همراه داشت. لازم به ذکر است که طب مکمل ایرانی فرادرمانی با حضور در نمایشگاه و ارائه پوستر مقاله ای با عنوان “گزارش بهبود علایم انواع بیماران سرطانی با فرادرمانی” به معرفی این طب مکمل کاملا ایرانی پرداخت.

دکتر مطلق در مورد حضور طب های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی گفت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان طب مکمل و جایگزین در کنار پزشکی رایج وظیفه درمان را بر عهده دارد و بسیار هم مورد توجه قرار گرفته است.

وی سپس در خصوص ارائه پوستر مقاله با عنوان “گزارش بهبود علایم انواع بیماران سرطانی با فرادرمانی” از سوی دکتر اسحاق اسماعیلی تصریح کرد: در صورتیکه گروه فرادرمانی پروپزالی (طرح تحقیقاتی) ارائه دهد، در بخش پژوهشی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت مورد تأیید بودن نتایج پژوهش، می توان دستاوردهای آن را ارائه کرد.

استقبال از فرادرمانی

دکتر الهه عصیری مدیر اجرایی همایش نیز در خصوص حضور طب های مکمل ایرانی فرادرمانی و سایمنتولوژی در این کنگره گفت: از آنجا که روش های طب مکمل “فرادرمانی” و “سایمنتولوژی”، روان پزشکی، روان درمانی و مراقبت های تسکینی را در بر می گیرد، لذا این شیوه پس از بررسی در کنگره شرکت داده شد.

وی همچنین تصریح کرد: فرا درمانی رشته ای جدید است که به گفته دست اندرکاران آن بدون مصرف دارو و جنبه های غیر فیزیکی درمان انجام می شود. لذا با توجه به این که مصرف دارو عوارض جانبی به همراه دارد، فرادرمانی روش درمانی مؤثر و مثبتی است که با استقبال روبه رو خواهد شد.

دکتر عصیری درباره اجرایی کردن طرح های تحقیقاتی در مورد فرادرمانی و سایمنتولوژی نیز گفت: با گفت و گویی که دکتر اسماعیل اکبری، رییس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی، با گروه تحقیقات پزشکی فرادرمانی داشتند مقرر شد در صورت امکان همکاری و تعاملی دو سویه در این زمینه برقرار شود.