مدال طلای نمایشگاه بین اللملی INNOVA بروکسل 

مدال طلا، جایزه ویژه و کاپ نمایشگاه بین اللملی INNOVA بروکسل به استاد دکتر محمدعلی طاهری

برای بنیانگذاری طب های مکمل ایرانی «فرادرمانی و سایمنتولوژی» اعطا شد.

لینک منبع خبر