این کتاب به دلیل عدم حضور استاد محمد علی‌ طاهری دارای تأیدیهٔ نهایی از سوی ایشان نمی‌باشد و توسط گروه دو امتیازی گردآوری گردیده است.

عنوان: ارتباط عام ذرات

موضوع:تاثیر گذاری بر رفتار ذرات، مواد و … از طریق شبکه شعور کیهانی

تئوری ارتباط عام ذرات

لینک دانلود نسخه فارسی

Title:General Connection of Particles 

Subject: Having Influence over the behavior particles, matters, and … through Interuniversal Consciousness

General Connection of Particles Theory

لینک دانلود نسخه انگلیسی

ertebate-aam