مدال طلای وزارت آموزش و تحقیقات رومانی در نمایشگاه بین اللملی INNOVA بروکسل

مدال طلا، جایزه ویژه و کاپ وزارت آموزش و تحقیقات رومانی در نمایشگاه بین اللملی INNOVA بروکسل به استاد دکتر محمدعلی طاهری برای بنیانگذاری طب های مکمل ایرانی «فرادرمانی و سایمنتولوژی» اعطا شد.

لینک منبع خبر